بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

فرمت فایل : docx

حجم : 85

صفحات : 46

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

گزیده فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش ، مقدمه ، موضوع و بیان مسأله

فصل دوم: پیشینه های پژوهش ، مفاهیم ، بهداشت روانی ، انواع  پیشگیی در بهداشت روانی

فصل سوم: روش اجرایی پژوهش، جامعه آماری، نمونه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری، میزان Ma

فصل پنجم: نتیجه گیری، نتایج فرضیه ها ، پیشنهادات

جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

كلیات پژوهش

مقدمه

موضوع و بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف عملیاتی متغیرها

 

فصل دوم

پیشینه های پژوهش

مفاهیم بهداشت روانی

انواع پیشگیری در بهداشت روانی

سرطان – عوامل روان شناختی مؤثر در بروز سرطان

رون بیماری

پیش آگاهی

سندرم های روانپزشكی در بیماران سرطانی

درمان

زندگی پس از سرطان

 

فصل سوم

روش اجرایی پژوهش

جامعه آماری

نمونه

ابزار سنجش: تست  MMPI

الف) مقیاسهای روایی

پاسخ گویی و نمره گذاری

میزانهای روایی

میزانهای بالینی

روشهای تفسیر MMPI

 

فصل چهارم

– تجزیه و تحلیل آماری

جدول میزان Ma

تحلیل مربوط به جدول Group statistics

 

فصل پنجم

نتیجه گیری

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم

فرضیه هشتم

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات پژوهش

 

منابع و مآخذ

قیمت محصول : 8000 تومان

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *